ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Home / ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ

5231001 Компютърни мрежи – IV СПК

5230501 Компютърна техника и технологии

5230502 Програмиране  и  WEB-ДИЗАЙН

4810201 Системно програмиране

4820101 Икономическа информатика

4820301 Текстообработване

4820401 Електронна търговия

3450212 Предприемачество и мениджмънт – IV

3410301 Недвижими имоти

3420201 Маркетинг   и  реклама

3430101 Банково дело

3430102 Застрахователно и осигурително дело

3440201 Митническа и данъчна администрация

3440301 Оперативно счетоводство

3451202 Търговия

3451204 Икономика и мениджмънт

3460101 Бизнес – администрация

8110102 Организация и управление на хотелиерството – IV

8120303 Организация на екскурзоводската дейност – IV СПК

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене

8110101 Организация на хотелиерството

8110201 Организация на обслужването в хотелиерството

8120101 Организация на туризма и свободното време

8120302 Екскурзоводско обслужване

4820401 Електронна търговия

5820101 Строителство и архитектура

2140106 Интериорен дизайн

5430101 Мебелно производство

5430104 Реставрация на стилни мебели и дограма

5430106 Тапицерство и декораторство

5431001 Мебелно производство

5810301 Архитектурна реставрация

5820104 Транспортно строителство

2130901 Анимация – IV СПК

2140112 Рекламна графика

2130201 Фотография

2130501 Компютърна анимация

2130601 Компютърна графика

2130701 Графичен дизайн

2140108 Моден дизайн

5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

5420501 Производство на облекло от текстил

5420502 Производство на облекло от кожи

5220101 Електрически машини и апарати

5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника

5220109 Електрически инсталации

5220110 Електродомакинска техника

5220306 Газова техника

2110101 Живопис

2110103 Графика

2110111 Илюстрация и оформление на книгата